Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
Usługi przygotowania oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów

OGŁOSZENIE

o zamówieniu

Usługa przygotowania oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia

od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

 

Link do ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000006041%2F01

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/09576975-0540-40fa-b8f7-68a2123effac

Ogłoszenie o zamówieniu: http://nbip.pl/wotuw/i/?i=59785

Specyfikacja Warunków Zamówienia: http://nbip.pl/wotuw/i/?i=59786

Załącznik nr 1 - Formularz oferty: http://nbip.pl/wotuw/i/?i=59771

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia: http://nbip.pl/wotuw/i/?i=59773

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków: http://nbip.pl/wotuw/i/?i=59774

Załącznik nr 4 - Wykaz usług: http://nbip.pl/wotuw/i/?i=59776

Załącznik nr 5 - Wzór Umowy: http://nbip.pl/wotuw/i/?i=59779

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 75
Wprowadzony przez: Małgorzata Marzec
Data opublikowania: 2021-02-09 14:06:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-02-09 14:38:39 Małgorzata Marzec
2021-02-09 14:29:40 Małgorzata Marzec Publikacja artykułu
2021-02-09 14:29:01 Małgorzata Marzec uzupełnienie danych