Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
Roboty Budowlane

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia PSZOZ:

Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z podziałem na dwie części.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Nazwa projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46135

 

Załączniki:

Specyfikacja (SIWZ) http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46136

Zał nr 1 Formularz ofertowy http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46137

Zał nr 2 Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46138

Zał nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46139

Zał nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46140

Zał nr 5 Oświadczenie zasoby http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46141

Zał nr 6 Projekt umowy cz 1 http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46142

Zał nr 7 Projekt umowy cz 2 http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46143

Zał nr 8 Wykaz robót budowlanych http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46144

Zał nr 9 Wykaz osób http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46145

Zał nr 10 cz 1 Dokumentacja http://nbip.pl/wotuw/i/?i=45711

Zał nr 10 cz 2 Projekt budowlany http://nbip.pl/wotuw/i/?i=45712

Zał nr 10 cz 3 Projekt instalacji elektrycznych http://nbip.pl/wotuw/i/?i=45713

Zał nr 10 cz 4 Projekt instalacji sanitarnych http://nbip.pl/wotuw/i/?i=45714

Zał nr 10 cz 5 Specyfikacje techniczne http://nbip.pl/wotuw/i/?i=45715

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 113
Wprowadzony przez: Małgorzata Marzec - Dul
Data opublikowania: 2019-06-14 10:50:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-06-14 11:09:08 Małgorzata Marzec - Dul
Publikacja artykułu
2019-06-14 11:08:54 Małgorzata Marzec - Dul
2019-06-14 11:06:11 Małgorzata Marzec - Dul
2019-06-14 11:01:16 Małgorzata Marzec - Dul
2019-06-14 10:59:37 Małgorzata Marzec - Dul