Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
Rada społeczna

UCHWAŁA Nr 111/2377/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2015r.
W sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 L, poz. 1392) i na podstawie art. 48 ust. 5, oraz ust. 6 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 L, poz. 618 z późno zm.), Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Społeczną przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli w składzie:

1) Przewodniczący: Adam Koszela - wyznaczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,

2) Członkowie:

 Maria Dekert - wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
 Barbara Krawczyk - wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
 Izabela Fac - wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
 Robert Bełczkowski - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego.

§2

Wyznacza się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 9 listopada 2015 L o godzinie 13.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 7, 37450 Stalowa Wola.

§3

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (dokument PDF): Rada Społeczna.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 271
Wprowadzony przez: Małgorzata Marzec
Data opublikowania: 2017-03-29 18:21:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-01-30 09:53:24 Małgorzata Marzec
2019-01-30 09:51:34 Małgorzata Marzec
2019-01-30 09:50:28 Małgorzata Marzec Publikacja artykułu
2019-01-30 09:50:12 Małgorzata Marzec