Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
Szukaj w tym dziale:

SŁAWOMIR GRAB

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia

od Alkoholu i Współuzależnienia

w Stalowej Woli

 

TOMASZ JAN REJOWSKI

Główny Księgowy

 

MAŁGORZATA MARZEC

Kierownik ds. administracyjno-organizacyjnych

 

MAŁGORZATA PESZT-LESICZKA

Kierownik Oddziału Całodobowego

 

STORRADA GRABIŃSKA-UJDA

Kierownik Oddziału Dziennego 1

 

MAREK KWIATKOWSKI

Kierownik Przychodni w Tarnobrzegu