Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

z dnia 3 marca 2017 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI

37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7

ogłasza, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

przetarg nieograniczony na

Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

w Stalowej Woli