Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Wyników na stronę: 10 20 30

Informacja o unieważnieniu przetargu na roboty budowlane

 

http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46792

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia PSZOZ:

Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z podziałem na dwie części.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Nazwa projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

 

Informacja o unieważnieniu przetargu na roboty budowlane

 

http://nbip.pl/wotuw/i/?i=46115

Uchwała nr XLVII/806/17 Sejmiku Województwa Podkaprackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

W załączniku publikujemy plan zamówień na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr 111/2377/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2015r.
W sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

 
1 do 10 z 12